(bild saknas)

Ann-Christine Gullacksen är universitetslektor vid avdelningen för Socialt arbete, Hälsa och Samhälle, Malmö högskola. Hon är filosofie doktor i socialt arbete och socionom. Gullacksens forskningsområde är livssituationen för personer med funktionsnedsättning, framför allt med inriktning mot rehabilitering i arbetslivet. Hennes doktorsavhandling fokuserade på kvinnor med långvarig smärta och deras livsförändring.