Anna Hallén BuitenhuisAnna Hallén är lärare, resurspedagog, kostrådgivare, föredragshållare och framförallt en bländande inspiratör.
Anna brinner för våra ”skitungar” eller som Anna kallar dem Energibarn. Anna berättar i denna bok hur vi föräldrar,
lärare och andra som har ett intresse, kan göra livet betydligt enklare för dessa Energibarn.
NPF, Bokstavsbarn, Skitungar, Dampunge, ADHD-barn
– ja, kärt barn har många namn. Men vad pratar vi om
egentligen? Är det ouppfostrade barn som bara ska lära sig veta hut, eller är det barn som behöver lite extra vägledning för att hitta en bra och positiv väg?
Det viktiga är inte vad diagnosen säger för bokstavskombination, utan vilka brister vi ska koncentrera oss på att kompensera. Anna visar på ett enkelt och positivt synsätt. Hon tar död på myter som fortfarande lever kvar om våra Energibarn och ger samtidigt förslag på lösningar som fungerar.
För att lyckas behöver vi veta hur Energibarnen fungerar, hur de löser en uppgift och var de hittar sin motivation.
Barn med NPF uppfattas ofta som Skitungar. De äter upp vår energi. Vill du vara med att skapa positiva Energibarn av Skitungarna?
Läs denna bok!
Många barn vill om de bara kan! Men bara mycket få kan om de bara vill.
Här är länken till Annas Halléns blogg – http://www.annahallen.se/