Välkommen till Pickabook Förlag!

REA: Vi sänker nu priset på några av våra äldre titlar!

Pickabook Förlag har nu avslutat all utgivning och vi ägnar oss uteslutande åt att sälja ut våra restlager samt distribuera åt andra förlag.

Du hittar våra titlar under ”Böcker”.

Du kan endast beställa via e-post.